Novinky

Vzdělávání zaměstanců Sportovního centra Rudolfa Kraje s.r.o.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

V rámci zkvalitnění našich služeb, jsme se rozhodli zúčastit projektu, který je podpořen z Evropského sociálního fondu  - operačního programu Zaměstnanost. Naši zaměstnanci jsou vzděláváni v oboru měkkých dovedností a věříme, že tento krok povede k tomu aby jste se v našem podniku a ve společnosti zaměstnanců cítili ještě příjemněji.

název projektu: Vzdělávání zaměstanců Sportovního centra Rudolfa Kraje s.r.o.
reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012142
anotace: Cílem projektu je proškolit zaměstnance Sportovního centra Rudolfa Kraje s.r.o. v sérií kurzů za měřených na měkké dovedností (obchodních a prezenčních dovednosti) a kurzy zaměřené na Obecné IT. Celkem bude do projektu zapojeno 24 zaměstnanců, 6 z nich jsou osoby ve věku nad 54 let. Celkem 24 osob přesáhne bagatelní podporu. Projekt bude realizován 24 měsíců a to ve Středočeském kraji.